Proiecte ale Consiliului Local Curteşti
Afisari | 1-20 din total: 102
1
2
3
4
5
6
Inainte

Nr.Nume FisierAn

2041 Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri din cadrul Consiliului Local al comunei Curtești în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Botoșani” 2021
6866 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții și personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești 2021
7900 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru SC DELGAZ GRID prin SC ELPRO SRL în vederea execuției lucrării de alimentare cu energie electrică anexă+foișor+stupină- Bardasuc Constantin, sat Agafton, comuna Curtești, 2021
2691 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Curtesti pentru anul 2021 2021
6728 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului cu bunurile care aparțin domeniului public al comunei Curtești, aprobat prin HG nr. 971/2002-anexa 21 2021
7883 Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a imobilelor cu numărul de carte funciară 56562 UAT Curtești și nr. 57443 UAT Curtești în vederea completării documentației privind intabularea, respectiv inventarierea obiectivului d 2021
4667 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Boto 2021
3791 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții și personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești 2021 2021
376 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării HCL nr. 13/11.03.2006 privind identificarea beneficiarilor, precum și de soluționare a situațiilor identificate potrivit legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățămân 2021
11921 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal în comuna Curtești 2021
6866 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții 2021
3994 Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune 2021
997 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 1798/20.03.2006 2021
5269 Proiect de hotărâre privind aprobare documentația Puz lotizare-Mănăstirea Doamnei 2021
3663 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 în comuna Curtești 2021
2564 Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Curtești prin Consiliul Local la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 2021
1303 Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajistilor permanente pentru persoane fizice și juridice întocmit de Directia pentru Agricultura Judeteana Botosani 2021
1208 Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de salubrizarepentru anul 2021. 2021
4995 Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Zona Lebada Rai 2021
7411 Proiect de hotarare privind amplasarea a 4 indicatoare rutiere privind restricție de viteză la 30 km/oră pe raza drumurilor DC 53 și DS 24 2021

1
2
3
4
5
6
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 656
Euro4.9490RON
Dolar American4.2828RON
Lira Sterlina5.8337RON
Franc Elvetian4.6147RON
Aur243.4110RON