Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 399
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 1 Hotărâre privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru persoane fizice și juridice din comuna Curtești 29/01/2021
2021 2 Hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent 29/01/2021
2021 3 Hotărâre privind aprobarea achiziției unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea introducerii unei acțiuni în instanță privind contestarea notificării de denunțare unilaterală nr. 153196/28/04.12.2020 a contractului de finanțare nr. 206/30.10.2019 emis de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 29/01/2021
2021 4 Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești pentru anul 2021 26/02/2021
2021 5 Hotărâre privind aprobarea actualizării HCL nr. 13/11.03.2006 privind identificarea beneficiarilor, precum și de soluționare a situațiilor identificate potrivit legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 26/02/2021
2021 6 Hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 1798/20.03.2006 10/03/2021
2021 7 Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente persoane fizice și juridice întocmit de Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani 31/03/2021
2021 8 Hotărâre privind majorarea taxei de salubrizare pe anul 2021 31/03/2021
2021 9 Proiect de hotărâre numirea a doi membri din cadrul Consiliului Local al comunei Curtești în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Botoșani” 31/03/2021
2021 10 Hotărâre privind aderarea Comunei Curtești prin Consiliul Local al comunei Curtești la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 31/03/2021
2020 2 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea a 3 tuburi din beton armat TJ 800/2500 cu lungimea de 2500 mm fiecare și a 5 tuburi din țeava neagră pentru subtraversări 813x8mmx7m fiecare 20/02/2020
2020 3 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea actualizării avizelor pentru înființarea rețelei de aducțiune și distribuție gaze naturale presiune redusă în localitățile Hudum, Mănăstirea Doamnei și Agafton, comuna Curtești, județul Botoșani 20/02/2020
2020 4 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea actualizării avizelor pentru înființarea rețelei de aducțiune și distribuție gaze naturale presiune redusă în localitățile Curtești, Băiceni și Orășeni Deal, comuna Curtești, județul Botoșani. 20/02/2020
2020 5 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea întocmirii strategiei locale de dezvoltare pentru iluminat public. 20/02/2020
2020 6 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind plata contribuției la Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Curtești, județul Botoșani’’ 20/02/2020
2020 7 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea unei lame de deszăpezire. 20/02/2020
2020 8 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziția a 5 costume PSI de intervenție tip Nomex 20/02/2020
2020 9 Hotărâre privind aprobarea notei justificative privind necesitatea achiziției de produse ,,Plăcuțe/indicatoare pentru comuna Curtești, județul Botoșani 20/02/2020
2020 10 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind creșterea cu 200 mii lei a contribuției la A.D.I. Zona Metropolitană Botoșani pentru realizarea obiectivului de investiție Canalizarea Strada Municipiului 20/02/2020
2020 11 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Realizare Sistematizare Sala de Sport Curtești loc. Curtești, comuna Curtești, jud. Botoșani. 20/02/2020
2020 12 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Alimentare cu energie electrică Școala cu clasele I-VIII Orășeni Deal, comuna Curtești, județul Botoșani. 20/02/2020
2020 13 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea rețelei electrice aeriene de joasă tensiune în satele Băiceni și Curtești, comuna Curtești, jud. Botoșani. 20/02/2020
2020 14 Hotărâre privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local în vederea achitării contravalorii serviciilor de salubrizare pentru instituțiile publice, respectiv domeniul public și privat al comunei. 20/02/2020
2020 15 Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 20/02/2020
2020 16 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Branșament trifazat Comuna Curtești -Cămin Cultural" 20/02/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 635
Euro4.9225RON
Dolar American4.1367RON
Lira Sterlina5.6963RON
Franc Elvetian4.4720RON
Aur229.6754RON