Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 193
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 1 H O T Ă R Â R E actualizată, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții,,Sală de sport școlară” comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani 11/01/2018
2018 2 Hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 11/01/2018
2018 3 HOTĂRÂRE pentru stabilirea planului cu principalele acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate în anul 2018, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 31/01/2018
2018 4 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru angajații funcționari publici și contractuali din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești, pentru anul 2018 31/01/2018
2018 5 Hotărâre actualizată cu modificări și completări privind indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali în anul 2018 31/01/2018
2017 1 Hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Curtesti, judetul Botosani” 20/01/2017
2017 2 Hotarare privind instrumentarea proiectului ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Curtesti, judetul Botosani” 20/01/2017
2017 3 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 31/01/2017
2017 4 Hotarare pentru aprobarea Statului de personal al Scolii Gimnaziale nr. 1 Oraseni Deal, comuna Curtesti pe anul 2016-2017 31/01/2017
2017 5 Hotarare privind plata serviciilor de salubrizare, colectare, transport si depozitare 31/01/2017
2017 6 Hotarare privind aprobarea taxelor de colectare a deseurilor municipale pentru anul 2017 si aprobarea Acordului financiar 31/01/2017
2017 7 Hotarare privind aprobarea unei sume de bani de la bugetul local in vederea achitarii contravalorii serviciilor de salubrizare pentru institutiile publice, respectiv domeniul public si privat al comunei 31/01/2017
2017 8 Hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Curtesti 31/01/2017
2017 9 Hotarare pentru modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 31/14.11.2016 modificat prin Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 37/09.12.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati - DUPA ACTUALIZARE T.V.A. - si a contributiei U.A.T. Curtesti, reprezentand cofinantare din valoarea eligibila a proiectului 31/01/2017
2017 10 Hotarare pentru modificarea art. 2, Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 32/14.11.2016, modificat prin Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 38/09.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati DUPA ACTUALIZARE T.V.A. si a contributiei U.A.T. Curtesti, reprezentand cofinantare din valoarea eligibila a proiectului ,,Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr.3 Oraseni Vale, comuna Curtesti judetul Botosani” 31/01/2017
2017 11 Hotarare pentru modificarea art. 2, Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 33/14.11.2016, modificat prin Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 39/09.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati DUPA ACTUALIZARE T.V.A. si a contributiei U.A.T. Curtesti, reprezentand cofinantare din valoarea eligibila a proiectului ,,Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala Neculai Leon din comuna Curtesti judetul Botosani” 31/01/2017
2017 12 Hotarare pentru aprobarea Devizului General, actualizat - DUPA ACTUALIZARE T.V.A. - pentru suma rămasă de decontat, cu T.V.A. 19%, incepand cu 01.01.2017, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:,,Asfaltare si Modernizare drum comunal DC 60 A in comuna Curtesti,judetul Botosani” 31/01/2017
2017 13 Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-rei Joldescu Gabriela, urmare a demisiei acesteia 31/01/2017
2017 14 Hotarare privind validarea alegeriid-lui Nitisor Vasile in calitate de consilier comunal 31/01/2017
2017 15 Hotarare pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitie ,,Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Curtesti” 15/02/2017
2017 16 Hotarare pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitie ,,Modernizare si extindere iluminat public in comuna Curtesti, judetul Botosani” 21/02/2017
2017 17 Hotarare privind aprobarea capacitatii de pasunat 28/02/2017
2017 18 Hotarare privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pajistilor permanente disponibile 28/02/2017
2017 19 Hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru construirea Soselei de centura a municipiului Botosani prin Curtesti 28/02/2017
2017 21 Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtesti, judetul Botosani pe anul 2017 28/02/2017
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 493
Euro4.6552RON
Dolar American3.7813RON
Lira Sterlina5.2837RON
Franc Elvetian4.0473RON
Aur161.6184RON