Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 322
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 1 Hotărâre privind acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 31/01/2019
2019 2 Hotărâre privind eleborarea studiului de fezabilitate "Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești" 31/01/2019
2019 3 Hotărâre privind schimbarea destinației, prin desființare, a grădiniței de copii din sat Orășeni-Deal, comuna Curtești 31/01/2019
2019 4 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești județul Botoșani, pe anul 2019 31/01/2019
2019 5 Hotărâre privind amplasarea unui număr de 8 stații de autobuz pe terenurile din domeniul public al comunei Curtești 31/01/2019
2019 6 Hotărâre privind aprobarea încheierea și semnarea contractului-cadru de închiriere pentru suprafața de pajiște aflată în domeniul privat al comunei Curtești 28/02/2019
2019 7 Hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale 28/02/2019
2019 8 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Curteștiîn Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. AQUA BOTOȘANI pentru aprobarea modificării prețului 28/02/2019
2019 9 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Curtești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ECOPROCES în vederea aprobării actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii 28/02/2019
2019 10 Hotărâre privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local în vederea achitării contravalorii serviciilor de salubrizare pentru instituțiile publice, respectiv domeniul public și privat al comunei 28/02/2019
2019 11 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrulaparatului de specialitate al primarului, valabile până la aprobarea bugetului local pentru anul 2019 28/02/2019
2019 12 Hotărâre privind aprobarea amplasării rețelei de gaze naturale pe raza satelor Hudum Mănăstirea Doamnei și Agafton pe teritoriul din domeniul privat al comunei Curtești pentru realizarea obiectului de investiție Înființarea rețele de aducțiune Gaze naturale presiune redusă în localitățile Hudum , Mănăstirea Doamnei și Agafton, în comuna Curtești județul Botoșani 28/02/2019
2019 13 Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici penytru realizarea obiectului de investiții Realizare bază sportivă în comuna Curtești 28/02/2019
2019 14 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Curtești județul Botoșani 28/02/2019
2019 15 Hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent 12/03/2019
2019 16 Hotărâre privind efectuarea unui schimb de teren între UAT Curtești și numiții Simion Petru și Simion Elena 25/03/2019
2019 17 Hotărâre privind aprobarea salariilor funcțiilor de demnitate publică la nivelul comunei Curtești, valabil începând cu anul 2019 29/03/2019
2019 18 Hotărâre privind declararea perioadei de 1 aprilie-30 aprilie 2019 luna curățeniei 29/03/2019
2019 19 Hotărâre privind aprobarea regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești 29/03/2019
2019 20 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 12/04/2019
2019 21 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul propriu al primarului și al Consiliului local Curtești, valabil începând cu anul 2019 12/04/2019
2019 22 Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 2020 la nivelul comunei Curtești 12/04/2019
2019 22 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, respectiv a listei de investiții aprobată prin HCL 20/12.04.2019 17/05/2019
2019 23 Aprobarea Devizului General actualizat conform OUG nr.114/2018 privind obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Școală Primară nr. 3 Orășeni Vale din comuna Curtești, județul Botoșani și a proiectului de act adițional la Contractul de execuție nr. 5137/23.05.2018 17/05/2019
2019 24 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 privind obiectul de investiții Construire cămin cultural în localitatea Curtești, comuna Curtești județul Botoșani și a proiectului de act adițional la Contractul de servicii de proiectare și execuție lucrări privind realizarea proiectului de investiții Construire cămin cultural în localitatea Curtești, comuna Curtești, județul Botoșani nr. 8942 din 20.09.2018 17/05/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 578
Euro4.7790RON
Dolar American4.3042RON
Lira Sterlina5.6108RON
Franc Elvetian4.4503RON
Aur215.2153RON