Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 389
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 2 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea a 3 tuburi din beton armat TJ 800/2500 cu lungimea de 2500 mm fiecare și a 5 tuburi din țeava neagră pentru subtraversări 813x8mmx7m fiecare 20/02/2020
2020 3 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea actualizării avizelor pentru înființarea rețelei de aducțiune și distribuție gaze naturale presiune redusă în localitățile Hudum, Mănăstirea Doamnei și Agafton, comuna Curtești, județul Botoșani 20/02/2020
2020 4 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea actualizării avizelor pentru înființarea rețelei de aducțiune și distribuție gaze naturale presiune redusă în localitățile Curtești, Băiceni și Orășeni Deal, comuna Curtești, județul Botoșani. 20/02/2020
2020 5 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea întocmirii strategiei locale de dezvoltare pentru iluminat public. 20/02/2020
2020 6 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind plata contribuției la Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Curtești, județul Botoșani’’ 20/02/2020
2020 7 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea unei lame de deszăpezire. 20/02/2020
2020 8 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziția a 5 costume PSI de intervenție tip Nomex 20/02/2020
2020 9 Hotărâre privind aprobarea notei justificative privind necesitatea achiziției de produse ,,Plăcuțe/indicatoare pentru comuna Curtești, județul Botoșani 20/02/2020
2020 10 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind creșterea cu 200 mii lei a contribuției la A.D.I. Zona Metropolitană Botoșani pentru realizarea obiectivului de investiție Canalizarea Strada Municipiului 20/02/2020
2020 11 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Realizare Sistematizare Sala de Sport Curtești loc. Curtești, comuna Curtești, jud. Botoșani. 20/02/2020
2020 12 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Alimentare cu energie electrică Școala cu clasele I-VIII Orășeni Deal, comuna Curtești, județul Botoșani. 20/02/2020
2020 13 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Extinderea rețelei electrice aeriene de joasă tensiune în satele Băiceni și Curtești, comuna Curtești, jud. Botoșani. 20/02/2020
2020 14 Hotărâre privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local în vederea achitării contravalorii serviciilor de salubrizare pentru instituțiile publice, respectiv domeniul public și privat al comunei. 20/02/2020
2020 15 Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 20/02/2020
2020 16 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Branșament trifazat Comuna Curtești -Cămin Cultural" 20/02/2020
2020 17 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție "Realizare bază sportivă în comuna Curtești, județul Botoșani" 20/02/2020
2020 18 Hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent 20/02/2020
2020 19 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Alimentare cu energie electrică sala de sport în satul Curtești, comuna Curtești, județul Botoșani" 20/02/2020
2020 20 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Modernizare și eficientizare iluminat public în comuna Curtești" 20/02/2020
2020 21 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice "Lucrări de reparații și întreținere drumuri comunale, sătești și de exploatare" 20/02/2020
2020 22 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Curtesti pentru anul 2020. 20/02/2020
2020 25 Hotărâre privind aprobarea modificării contractului unic de delegare de gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani prin Actul Adițional nr. 7/2020. 31/03/2020
2020 27 Hotărâre privind alocarea sumei de 12 mii lei din fondul de rezervă bugetară pentru acoperirea temporară a cheltuielilor aferente carantinei prevăzute la art. 2 din HG 201/2020 31/03/2020
2020 28 Hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor nou apărute ale secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul nerepartizat al anului precedent 23/04/2020
2020 29 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziția și montarea de plase de protecție la sala de sport Curtești. 23/04/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 621
Euro4.8740RON
Dolar American4.0405RON
Lira Sterlina5.4696RON
Franc Elvetian4.5329RON
Aur238.2202RON